Zaměříme, poradíme s projektem a výběrem dlažby, zpracujeme cenovou nabídku.

Realizujeme kompletní zhotovení zámkové dlažby od novostaveb až po rekonstrukce, demontáž stávajících povrchů, kompletní zemní práce ať již strojově nebo ruční výkopové včetně ukládky zeminy a následné terénní úpravy. Realizujeme chodníky, terasy, parkovací stání, příjezdové cesty apod.

Zpevněné plochy

Na každém pozemku je nutné z počátku vyřešit terénní nerovnosti a modelace terénu, tj. hrubé terénní úpravy. Modelaci terénu provádíme obvykle s použitím stavební techniky – srovnání terénu, hloubení terénu (jezírka) a vytvoření terénních vln (výškové členění především u zahrad v rovině).

S hrubými terénními úpravami souvisí odklizení stavebních odpadů, kamenů a případné odstranění svrchní neúrodné vrstvy zeminy a navezení nové úrodné půdy.

Při jemných terénních úpravách dochází k finálnímu doladění terénu. Tyto práce nastávají po instalaci závlahového systému nebo před samotnou výsadbou rostlin a zakládáním trávníku.

Realizované projekty:

arilis-parkoviste-praha-420

PARKOVIŠTĚ - OBCHODNÍ CENTRUM PRAHA